Support us Join us Contact
[YouTube][FaceBook][PL]current publishing offer - orders
[menu]
Support us Join us Contact [YouTube][FaceBook][PL]

CURRENT PUBLISHING OFFER

valid from September 2020

 

Due to the sales and dynamically changing content of our warehouse, some of the items mentioned may not be available.

Publications in series: 

„Atlas Polskich Strojów Ludowych”

APSL Strój Zagórzan, S. Flizak, 2022 - 26,00 (reprint)
APSL Strój łowicki, J. Świątkowska, 2020 - 30,00 (reprint)
APSL (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz, 2020 - 40,00 zł
APSL Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, 2018 - 45,00 zł 
APSL Strój bamberski, J. Minksztym, 2015 - 30,00 zł
APSL Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, E. Piskorz-Branekova, Ł. M. Stanaszek, 2015 - 40,00 zł dodruk
APSL Strój kościański, J. Minksztym, R. Rosolski, 2014 - 30,00 zł 
APSL Strój ludowy jako fenomen kulturowy, red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, 2013  - tylko w wersji elektronicznej - w j. polskim (link) i j. angielskim (link) Numery archiwalne
APSL Strój Krakowiaków wschodnich, T. Seweryn, reprint 1991 - 10,00 zł

 

„Archiwum Etnograficzne”

AE 9 Indeks treści etnograficznej miesięcznika „Orli Lot” z lat 1920-1950, L. Węgrzynowicz, 1958 - 10,00 
AE 11 Materiały do bibliografii etnografii polskiej (1945-1955), H. Bittner; Wykaz książek nabytych przez PTL (1945-1955), A. Łyszcz; Wykaz zawartości Archiwum Naukowego PTL (1945-1955), Z. Staszczak, 1986 - 10,00 
AE 13 Biuletyn Informacyjny PTL nr 1, 1956 - 10,00 
AE 14 Biuletyn Informacyjny PTL nr 2, 1956 - 10,00 
AE 15 Biuletyn Informacyjny PTL nr 3, 1956 - 10,00 
AE 16 Biuletyn Informacyjny PTL nr 4, 1956 - 10,00 
AE 23 Zestawienie nabytków biblioteki PTL za okres 1956-1959, A. Wirpsza, 1960 - 10,00 
AE 30/3 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego – zeszyt 3, 1987 - 10,00
AE 32 Wieś warmińska Brąswałd w województwie olsztyńskim w latach 1945-1967, J. Pawłowska, 1987 - 10,00 
AE 33 Na egzotycznych szlakach, red. L. Dzięgiel, 1987 - 10,00 
AE 34 Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980, E. Karpińska, M. Niewiadomska, 1986 - 20,00 
AE 35 Bibliografia zawartości „Ludu” za lata 1895-1985, E. Karpińska, M. Niewiadomska, 1988 - 15,00
AE 36/3 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906, J. Świętek - 20,00 
AE 36/4 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906, J. Świętek, 2000 - 25,00 
AE 36/5 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906, J. Świętek, 2001 - 30,00 
AE 37 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933, A. Hlebowicz, 1993 - 10,00 
AE 39 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939, A. Andrunik, 1996 - 10,00 
AE 40 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990, J. Kościelska, 1996 - 10,00
AE 42 Polska - Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, 2004 - 25,00
AE 43 Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, A. Nadolska-Styczyńska (red.), 2005 - 25,00 
AE 44 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t.II, 2007 - 30,00
AE 45 Brzozowa – wiek później, N. Gancarz, 2007 - 20,00 
AE 46 Współczesna religijność kobiet, I. Kuźma, 2008 - 33,00
AE 48 Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, R. Godula-Węcławowicz (red.), 2008 - 25,00
AE 50 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III, 2010 - 30,00 
AE 52 Polacy poza granicami kraju, M. Michalska (red.), 2011 - 30,00  
AE 53 Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, 2012 - 30,00 
AE 54 Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, 2014 - 33,00
AE 55 Regiony i regionalizmy w Europie. Badania – kreacje –popularyzacje, 2014 - 30,00 
AE 56 Etnografowie i ludoznawczy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, 2014 - 30,00 
AE 58 Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, 2016 - 32,00
AE 61 Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego. Okolica Za-dniestrska. Studium kulturoznawcze, 2019 - 30,00
AE 62 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. V, 2019 - 40,00
AE 63 Dziadowiec-Greganić J., Dudek A., Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O najbardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w pogranicznej gminie Wiśniowa, 2019 (wersja elektroniczna dodtępna tutaj)
AE 64 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. VI, 2020 - 40,00
AE 65 Gąsienica-Giewont A., Trebunia-Staszel S., Podhalanie. Wokół tożsamości, 2022 - 99,00
AE 66 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. VII, red. K. Ceklarz, J. Święch, 2023 - gratis (zamawiający pokrywa koszt wysyłki)
AE 67 Król T., Wymysoü ej ȧ śejny, kliny śtot. Gyśihta fu Wymysiöejyn yr wymysiöeryśa śpröh/ Wilamowice to piękne, małe miasto. Wilamowskojęzyczne opowieści Wilamowian, 2023 - 40,00
 

„Biblioteka Literatury Ludowej”

BLL 1 – Górniczy śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego, D. Kadłubiec, 1995 - 10,00 
BLL 2 – Bibliografia zawartości Literatury ludowej za lata 1981-2002, M. Eder, 2003 - 20,00 
BLL 3 – Baśnie nasze współczesne, J. Ługowska, 2005 - 25,00 
BLL 4 – Max Luethi jako bajkoznawca, A. Mojkowska, 2006 - 18,00 
BLL 5 – W fantazjanie i gdzie indziej, J. Ługowska, 2006 - 18,00
BLL 7 – Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, M. Pustowaruk, 2009 - 20,00 
BLL 8 – Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, L. Podziewska, 2010 - 15,00 
BLL 9 – Nowe konteksty badań folklorystycznych, 2011 - 15,00 
BLL 10 – Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. Na tropie metafory ludowej, R. Bieńkowski, 2012 - 25,00 
BLL 11 – Łopoziem tobzie… Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia, H. Spychalska-Waszek, 2014 - 25,00 
 

„Biblioteka Popularnonaukowa” / „Kultury Popularne Świata”

BP 5 W cieniu fe. Śladami Jana Stanisława Kubarego, K. Wypych, 1969 - 10,00 
BP 8 Śląska rzeźba ludowa w drewnie, E. Ozgowicz, 1973 - 5,00 zł
BP 15 Tubylcy własnego świata, 2011 - 20,00
BP 18 Regionalizm i wielokulturowość, 2012 - 20,00
KPŚ 19 Być jak pepsi, 2015 - 25,00
KPŚ 20 Wśród lalek, misiów i smartfonów. Od zabawek tradycyjnych do gadżetów kultury popularnej, B. Kaczmarczyk-Gwóźdź, 2021 - 40,00
 

„Biblioteka Zesłańca”

BZ 18 Zapiski niebohaterskich przeżyć. W sowieckiej niewoli, , S.Z. Chmielewscy, 2002 - 15,00
BZ 19 Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich, A. Zieliński - 20,00 
BZ 20 Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, T. Brzeziński, [opr. twarda], 2008 - 35,00 
BZ 20 Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, T. Brzeziński, [opr. miękka], 2008 - 30,00 
BZ 21 Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, M. Chrostek, 2008 - 20,00 
BZ 22 Przez tundrę i tajgę, W. Krawczyński, 2009 - 15,00
BZ 24 Tunka. Syberyjskie losy księży…, E. Niebelski, 2011 - 30,00
BZ 25 Zesłaniec nad brzegami Wołgi, II wyd.,2013 - 30,00 
BZ 27 Polacy w gubernii archangielskiej w XIX i XX wieku, 2012 - 25,00 
BZ 28 Listy ze stepów kirgiskich i dzienniki podróży, [opr. miękka], 2013 - 25,00 
BZ 29 Legutko G., "Wyrosłam na Rosjankę...": historia Marii - jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego - w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Wrocław 2019 - 20,00
BZ 30 ks. B. Michalewski, Wiara na wygnaniu, 2022 - 20,00
BZ 31 M. Głuszkowski, Polska wieś na Syberii. Wierszyna w świetle historii mówionej, 2022 - 25,00 
BZ 32 Panto D., Ksiądz kanonik Walerian Gromadzki (1835-1917) - apostoł Syberii i Azji Środkowej, Wrocław 2022 - 25,00

BZ, Świadectwa XX wieku 1, Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu: bibliografia komentowana, oprac. M. Ruchniewicz, 2019 - 25,00 
BZ, Świadectwa XX wieku 2, Jan Konopielko. Wspomnienia 1906-1056, oprac. M. Ruchniewicz, 2020 - 25,00 
BZ, Świadectwa XX wieku 3, Jan Wojdyła. Wspomnienia, wstęp i oprac. Piotr Cichoradzki, 2020 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 4, Ewa Sobota-Grün, Podróż w nieznane, wstęp i oprac. M. Ruchnieiwcz, 2020 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 5, Henryk Łęczycki, Strzępy wspomnień 1939-1947, wstęp i oprac. M. Jakimowicz, 2020 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 6, Edward Jaroszewicz, Józef Sobów, Ryszard Wojnicz, W podziemiu i za drutami obozów, wstęp i oprac. P. Cichoracki, M. Jakimowicz, M. Ruchniewicz, 2021 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 7, Witold Scheuring, Helena Prugar-Scheuring, Ze Lwowa na wschód. Historia małżeńskiej tułaczki, wstęp i oprac. P. Cichoracki, 2021 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 8, Maria i Czesław Kośmińscy, Wokół dwóch wojen światowych. WSpomnienia matki i syna, wstęp i oprac. Marcelina Jakimowicz, 2022 - 25,00
BZ, Świadectwa XX wieku 9, Czesław Bazan, Piórem zesłańca i żołnierza. Dzienniki i listy z lat 1941-1947, Wrocław 2022 - 25,00
  

„Dziedzictwo Kulturowe”

DK 2 Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego, B. Pabian, t. II, 2005 - 30,00 
DK 6 Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego, t VI, B. Górnicka-Naszkiewicz - 20,00
 

„Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga”

DWOK 6 KRAKOWSKIE, cz. II. Obrzędy, pieśni i dumy, tańce - 20,00 
DWOK 9 POZNAŃSKIE, cz. I. Poznań i okolica, Szamotulskie, Obornickie, Śremskie i Średzkie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00 
DWOK 10 POZNAŃSKIE, cz. II. Międzykodzkie, międzyrzeckie, Babimojskie, Buk, Kościańskie, Wschowskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00
DWOK 11 POZNAŃSKIE, cz. III. Gnieźnieńskie, Mogilnickie, Szubińskie, Bydgoskie, Inowrocławskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00
DWOK 12 POZNAŃSKIE, cz. IV. Pieśni i dumy - 20,00
DWOK 13 POZNAŃSKIE, cz. V. Pieśni, śpiewki i tańce - 20,00
DWOK 41 MAZOWSZE, cz. VI, Właściwości pieśni i tańce ludu Ziemi Dobrzyńskiej oraz Suplementy do tomów 24-26 – Mazowsze, cz. I-III - 20,00
DWOK 57/2 RUŚ CZERWONA, cz. II - 20,00
DWOK 59/1 Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych, cz. I, Łużyce - 10,00
DWOK 59/3 Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych cz. III Słowiańszczyzna Poł. - 10,00
DWOK 61 PISMA MUZYCZNE, cz. I. O muzyce w ogolności; o komponowaniu muzyki, jej działach i formach; o głosie, instrumentach i wykonywaniu muzyki - 10,00
DWOK 62 PISMA MUZYCZNE, cz. II - 10,00
DWOK 64 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. I. Z lat 1837-1876, poprzedzona Kroniką życia O. Kolberga - 10,00
DWOK 65 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. II. Z lat 1877-1882 - 10,00
DWOK 67/1 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. I - 10,00
DWOK 67/2 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. II - 10,00
DWOK 68 KOMPOZYCJE WOKALNO-INSTRUMENTALNE - 10,00
DWOK 69 KOMPOZYCJE FORTEPIANOWE - 10,00
DWOK 71 Sandomierskie, Suplement do t. 2. - 35,00
DWOK 72/1 KUJAWY / suplement 3-4 - 35,00
DWOK 72/2 KUJAWY / suplement 3-4 cz. II - 35,00
DWOK 75 LUBELSKIE / sumplement 16-17 - 35,00
DWOK 76 KIELECKIE / suplement t. 18-19 - 35,00
DWOK 78 / ŁĘCZYCKIE / suplement do t.22 - 35,00
DWOK 79 / KALISKIE / suplement do t. 23 - 35,00
DWOK 80 / MAZOWSZE/ suplement do t. 24-28 - 35,00
DWOK 82 CHEŁMSKIE / Suplement do t. 33-34 - 35,00
DWOK 82 CHEŁMSKIE / Suplement do t. 33-34 / aneks - 35,00
DWOK 83/1 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. I - 35,00
DWOK 83/2 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. II - 35,00
DWOK 84 WOŁYŃ / suplement 36 - 35,00
 

„Polski Atlas Etnograficzny” / „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”

PAE / kom 1 Rolnictwo i hodowla, 15,00
PAE / kom 6 Wiedza i wierzenia ludowe, A. Lebeda, 2002 - 45,00
PAE / kom 7 Pomoc wzajemna, A. Drożdż, 2002 - 45,00 
PAE / kom 8 Zwyczaje i obrzędy weselne: od zalotów do ślubu cywilnego, część 1 - 50,00 
PAE / kom 8 Rola i znaczenie swata, A. Pieńczak, część 2 - 40,00 
PAE / kom 8 Zwyczaje i obrzędy weselne: współdzialanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu wesela, część 3 - 40,00 
PAE / kom 9 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, część 1 - 40,00  
PAE / kom 9 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, część 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem - 40,00
 

„Prace Etnologiczne”

PE 10 Wieś środkowego i północnego Afganistanu, M. Gawęcki - 10,00 
PE 13 Górale Północnego Kamerunu, R. Vorbrich, Daba, 1989 - 10,00 
PE 17 Za trzecią kataraktą, M. Kurcz - 30,00 
PE 18 Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Ł. Kaczmarek - 25,00 
PE 19 Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci…, K. Kość - 30,00 
PE 20 Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo Dogonów i Kurumba, L. Buchalik - 25,00 
PE 21 Szamani i lamowie - 25,00 
PE 22 Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków, K. Mirgos, 2010 - 25,00 
PE 23 Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, W. Kuligowski (red.), 2010 - 12,00 
PE 24 Bracia Morawscy a kultury himalajskie, R. Beszterda, 2011 - 45,00
PE 26 Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, 2012 - 20,00  
PE 27 Podolskie zielniki. Praktykowanie wiedzy o roślinach na Podolu Wschodnim, I. Kołodziejska, 2023 - książka dostępna w wersji elektronicznej (link)
 

„Prace i Materiały Etnograficzne”

PIME 32 Święto i zabawa, odpusty parafialne na Górnym Śląsku, D. Świtała-Trybek, 2000 - 30,00 
PIME 37 Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki, 2016; dodruk 2022 - 45,00. Książka dostepna w wersji elektronicznej (link).
PIME 8 Wycinanka łowicka, J. Chełmińska-Świątkowska, 2020 - 30,00 (reprint)
PIME 38 Pan Samotności. Señor de la Soledad z Huaráz w północnych Andach peruwiańskich, 2023 - książka dostępna w wersji elektronicznej (link)
 
 

„Monografie biograficzne” 

MB Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, Z. Wójcik, 1997 - 15,00
 

Inne publikacje wydane poza seriami:

INNE Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka - badanie ... - 20,00 
INNE Polskie opisanie świata, katalog wystawy - 5,00 
INNE Adam Fischer, 2015 - 15,00 
INNE Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, A.W. Brzezińska, H. Czachowski, 2016 - 30,00 
INNE Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, S. Skowron-Markowska (red.), 2016 - 20,00 
INNE Fotografia sto lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, M. Nowakowska (red.), 2016 - 15,00
 

 

Periodicals:

On sale:

LUD vol. 100/2016 - 35,00 

Literatura Ludowa (Journal of Folklore and Popular Culture) T. 65:

      no. 1: Folk music and politics - 10,00
      no. 2: The dark side of Fandom - 10,00
      no. 3: Postsocialist nostalgia - 10,00
      no. 4 - 10,00


From 2017, periodicals "Lud" and "Literatura Ludowa", and from 2015 "Łódzkie Studia Etnograficzne" are published online in free access on the Akademicka Platforma Czasopism

 

"ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ" 

ZWAM is published online in free access at magazine's own page and on the Akademicka Platforma Czasopism

 

Published in branches:

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu

Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc, Toruń 2007 - 15,00 
Do Torunia kupić kunia, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Toruń 2008 - 15,00
Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta, red. A. Trapszyc, V. Wróblewska, Toruń 2011 - 15,00 
Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, red. Marcin Lutomierski, Toruń 2014- 20,00 

 

This service utilizes cookies in accordance with your browser setting.