Pracownia Edukacji Otwierającej
Support us Join us Contact
[FaceBook][PL]current publishing offer - orders
[menu]
Pracownia Edukacji Otwierającej
Support us Join us Contact [FaceBook][PL]

CURRENT PUBLISHING OFFER

ważna od stycznia 2019 r.

Titles in bold are not included in the sales "20 for 2".

Due to the sales and dynamically changing content of our warehouse, some of the items mentioned may not be available.

Publications in series: 

„Atlas Polskich Strojów Ludowych”

APSL Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, 2018 - 45,00 zł NOWOŚĆ!!!
APSL Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, 2015 - 40,00 zł
APSL Strój bamberski, J. Minksztym, 2015 - 30,00 zł
APSL Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, E. Piskorz-Branekova, Ł. M. Stanaszek, 2015 - 40,00 zł dodruk
APSL Strój podhalański, S. Trebunia-Staszel i in., 2015 - 45,00 zł dodruk
APSL Strój łowicki po 1953 r., M. Bartosiewicz, 2015 - 45,00 zł dodruk
APSL Strój łęczycki, A. Woźniak, 2014 - 30,00 zł
APSL Strój kościański, J. Minksztym, R. Rosolski, 2014 - 30,00 zł 
APSL Strój zamojski, E. Piskorz-Brankova, 2013 - 30,00 zł
APSL Strój ludowy jako fenomen kulturowy, red. A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, 2013  - tylko w wersji elektronicznej - w j. polskim (link) i j. angielskim (link) 

Numery archiwalne:
APSL Strój spiski, E. Starek, reprint 2010 - 25,00 zł
APSL Strój orawski, E. Starek, reprint 2010 - 25,00 zł
APSL Strój opolski, B. Bazielich, 2008 - 35,00 zł
APSL Strój Lachów Szczyrzyckich, Z. Szewczyk, 2007 - 20,00 zł
APSL Strój cieszyński, B. Bazielich, 2006 - 35,00 zł
APSL Strój rozbarski, B. Bazielich, 2002 - 30,00 z
APSL Strój wilamowicki, B. Bazielich, 2001 - 25,00 
APSL Strój Krakowiaków wschodnich, T. Seweryn, reprint 1991 - 10,00 zł
APSL Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, B. Kazanowska-Jarecka, 1958 - 20,00 zł
 

„Archiwum Etnograficzne”

AE 9 Indeks treści etnograficznej miesięcznika „Orli Lot” z lat 1920-1950, L. Węgrzynowicz, 1958 - 10,00 
AE 11 Materiały do bibliografii etnografii polskiej (1945-1955), H. Bittner; Wykaz książek nabytych przez PTL (1945-1955), A. Łyszcz; Wykaz zawartości Archiwum Naukowego PTL (1945-1955), Z. Staszczak, 1986 - 10,00 
AE 13 Biuletyn Informacyjny PTL nr 1, 1956 - 10,00 
AE 14 Biuletyn Informacyjny PTL nr 2, 1956 - 10,00 
AE 15 Biuletyn Informacyjny PTL nr 3, 1956 - 10,00 
AE 16 Biuletyn Informacyjny PTL nr 4, 1956 - 10,00 
AE 23 Zestawienie nabytków biblioteki PTL za okres 1956-1959, A. Wirpsza, 1960 - 10,00 
AE 30/3 Materiały etnograficzne z powiatu limanowskiego – zeszyt 3, 1987 - 10,00
AE 32 Wieś warmińska Brąswałd w województwie olsztyńskim w latach 1945-1967, J. Pawłowska, 1987 - 10,00 
AE 33 Na egzotycznych szlakach, red. L. Dzięgiel, 1987 - 10,00 
AE 34 Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej” za lata 1957-1980, E. Karpińska, M. Niewiadomska, 1986 - 20,00 
AE 35 Bibliografia zawartości „Ludu” za lata 1895-1985, E. Karpińska, M. Niewiadomska, 1988 - 15,00
AE 36/3 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. III, J. Świętek - 20,00 
AE 36/4 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. IV, J. Świętek, 2000 - 25,00 
AE 36/5 Brzozowa i okolica Zakliczyna nad Dunajcem. Obraz etnograficzny zbiór z lat 1897-1906; wyd. V, J. Świętek, 2001 - 30,00 
AE 37 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933, A. Hlebowicz, 1993 - 10,00 
AE 39 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939, A. Andrunik, 1996 - 10,00 
AE 40 Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990, J. Kościelska, 1996 - 10,00 
AE 41 Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, Z. Kłodnicki (red.), 2003 - 25,00
AE 42 Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, M. Buchowski i A. Brencz (red.), 2004 - 25,00
AE 43 Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, A. Nadolska-Styczyńska (red.), 2005 - 25,00 
AE 44 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. II , E. Fryś-Pietraszkowa, A. Spiss (red.), 2007 - 30,00 
AE 45 Brzozowa – wiek później, N. Gancarz, 2007 - 20,00 
AE 46 Współczesna religijność kobiet, I. Kuźma, 2008 - 33,00
AE 47 Polska - Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, M. Buchowski (red.), 2008 - 25,00
AE 48 Miasto w obrazie, legendzie, opowieści…, R. Godula-Węcławowicz (red.), 2008 - 25,00
AE 49 Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne, 2009 - 30,00 
AE 50 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. III, 2010 - 30,00 
AE 51 Wesele orawskie, B.Lewandowska, J. Kąś, 2010 - 15,00 
AE 52 Polacy poza granicami kraju, M. Michalska (red.), 2011 - 30,00  
AE 53 Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, 2012 - 30,00 
AE 55 Regiony i regionalizmy w Europie. Badania – kreacje –popularyzacje, 2014 - 30,00 
AE 56 Etnografowie i ludoznawczy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. IV, 2014 - 30,00 
AE 58 Przyszłość wielokulturowości w Polsce, 2016 - 32,00 
AE 61 Monografia Ignacego Lubicz Czerwińskiego. Okolica Za-dniestrska. Studium kulturoznawcze, 2019 - 30,00
AE 62 Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. V, 2019 - 40,00
 

„Biblioteka Literatury Ludowej”

BLL 1 – Górniczy śmiech. Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego, D. Kadłubiec, 1995 - 10,00 
BLL 2 – Bibliografia zawartości Literatury ludowej za lata 1981-2002, M. Eder, 2003 - 20,00 
BLL 3 – Baśnie nasze współczesne, J. Ługowska, 2005 - 25,00 
BLL 4 – Max Luethi jako bajkoznawca, A. Mojkowska, 2006 - 18,00 
BLL 5 – W fantazjanie i gdzie indziej, J. Ługowska, 2006 - 18,00
BLL 6 – Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, K. Marcol, 2008 - 20,00 
BLL 7 – Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, M. Pustowaruk, 2009 - 20,00 
BLL 8 – Ludowe opowiadania komiczne. Poetyka i antropologia, L. Podziewska, 2010 - 15,00 
BLL 9 – Nowe konteksty badań folklorystycznych, 2011 - 15,00 
BLL 10 – Cerowanie dziurawych parasoli deszczem. Na tropie metafory ludowej, R. Bieńkowski, 2012 - 25,00 
BLL 11 – Łopoziem tobzie… Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia, H. Spychalska-Waszek, 2014 - 25,00 
 

„Biblioteka Popularnonaukowa” / „Kultury Popularne Świata”

BP 5 W cieniu fe. Śladami Jana Stanisława Kubarego, K. Wypych, 1969 - 10,00 
BP 8 Śląska rzeźba ludowa w drewnie, E. Ozgowicz, 1973 - 5,00 zł
BP 14 Przydrożna i podniebna. Sakralna sztuka ludowa Ziemi Kłodzkiej XVII-XIX wieku, E. Berendt, 2001 - 40,00
BP 15 Tubylcy własnego świata, 2011 - 20,00
BP 16 Żyjąc w cieniu śmierci, M. Szubert, 2011 - 20,00
BP 17 Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, B. Kaczmarczyk, 2012 - 25,00
BP 18 Regionalizm i wielokulturowość, 2012 - 20,00
KPŚ 19 Być jak pepsi, 2015 - 25,00
 

„Biblioteka Zesłańca”

BZ 18 Zapiski niebohaterskich przeżyć. W sowieckiej niewoli, , S.Z. Chmielewscy, 2002 - 15,00
BZ 19 Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich, A. Zieliński - 20,00 
BZ 20 Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, T. Brzeziński, [opr. twarda], 2008 - 35,00 
BZ 20 Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, T. Brzeziński, [opr. miękka], 2008 - 30,00 
BZ 21 Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, M. Chrostek, 2008 - 20,00 
BZ 22 Przez tundrę i tajgę, W. Krawczyński, 2009 - 15,00
BZ 23 Kędy kazachski step, H. Kierska, 2009 - 15,00
BZ 24 Tunka. Syberyjskie losy księży…, E. Niebelski, 2011 - 30,00
BZ 25 Zesłaniec nad brzegami Wołgi, II wyd.,2013 - 30,00 
BZ 26 Z Oxfordu na Syberię, A. Skowron-Markowska, 2012 - 30,00 
BZ 27 Polacy w gubernii archangielskiej w XIX i XX wieku, 2012 - 25,00
BZ 28 Listy ze stepów kirgiskich i dzienniki podróży, [opr. twarda], 2013 - 30,00 
BZ 28 Listy ze stepów kirgiskich i dzienniki podróży, [opr. miękka], 2013 - 25,00 
 

„Dziedzictwo Kulturowe”

DK 2 Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego, B. Pabian, t. II, 2005 - 30,00 
DK 4 Ludowe tradycje. Dziedzictwo Kulturowe Ludności Rodzimej w granicach Województwa Śląskiego, t. IV, 2009 - 35,00 
DK 5 Dziedzictwo kulturowe Wałbrzyskiego, t. V, M. Bisek-Grąz, 2011 - 35,00
DK 6 Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego, t VI, B. Górnicka-Naszkiewicz - 20,00
 

„Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga”

DWOK 6 KRAKOWSKIE, cz. II. Obrzędy, pieśni i dumy, tańce - 20,00 
DWOK 9 POZNAŃSKIE, cz. I. Poznań i okolica, Szamotulskie, Obornickie, Śremskie i Średzkie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00 
DWOK 10 POZNAŃSKIE, cz. II. Międzykodzkie, międzyrzeckie, Babimojskie, Buk, Kościańskie, Wschowskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00
DWOK 11 POZNAŃSKIE, cz. III. Gnieźnieńskie, Mogilnickie, Szubińskie, Bydgoskie, Inowrocławskie. Kraj, lud, zwyczaje, obrzędy, gry i zabawy - 20,00
DWOK 12 POZNAŃSKIE, cz. IV. Pieśni i dumy - 20,00
DWOK 13 POZNAŃSKIE, cz. V. Pieśni, śpiewki i tańce - 20,00
DWOK 41 MAZOWSZE, cz. VI, Właściwości pieśni i tańce ludu Ziemi Dobrzyńskiej oraz Suplementy do tomów 24-26 – Mazowsze, cz. I-III - 20,00
DWOK 57/2 RUŚ CZERWONA, cz. II - 20,00
DWOK 59/1 Materiały do etnografii Słowian zachodnich i południowych, cz. I, Łużyce - 10,00
DWOK 59/2 Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych cz. II Czechy, Słowacja - 10,00
DWOK 59/3 Materiały do etnografii Słowian Zachodnich i Południowych cz. III Słowiańszczyzna Poł. - 10,00
DWOK 61 PISMA MUZYCZNE, cz. I. O muzyce w ogolności; o komponowaniu muzyki, jej działach i formach; o głosie, instrumentach i wykonywaniu muzyki - 10,00
DWOK 62 PISMA MUZYCZNE, cz. II - 10,00
DWOK 63 STUDIA, ROZPRAWY I ARTYKUŁY - 10,00
DWOK 64 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. I. Z lat 1837-1876, poprzedzona Kroniką życia O. Kolberga - 10,00
DWOK 65 KORESPONDENCJA OSKARA KOLBERGA, cz. II. Z lat 1877-1882 - 10,00
DWOK 67/1 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. I - 10,00
DWOK 67/2 PIEŚNI I MELODIE LUDOWE W OPRACOWANIU FORTEPIANOWYM, cz. II - 10,00
DWOK 68 KOMPOZYCJE WOKALNO-INSTRUMENTALNE - 10,00
DWOK 69 KOMPOZYCJE FORTEPIANOWE - 10,00
DWOK 71 Sandomierskie, Suplement do t. 2. - 35,00
DWOK 72/1 KUJAWY / suplement 3-4 - 35,00
DWOK 72/2 KUJAWY / suplement 3-4 cz. II - 35,00
DWOK 75 LUBELSKIE / sumplement 16-17 - 35,00
DWOK 76 KIELECKIE / suplement t. 18-19 - 35,00
DWOK 77/1 RADOMSKIE / suplement 21 i 22 - 35,00
DWOK 77/2 RADOMSKIE / suplement 21 i 22 - 35,00
DWOK 81 POKUCIE / suplement 29-32 - 35,00
DWOK 82 CHEŁMSKIE / Suplement do t. 33-34 - 35,00
DWOK 83/1 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. I - 35,00
DWOK 83/2 PRZEMYSKIE / suplement t. 35 cz. II - 35,00
DWOK 84 WOŁYŃ / suplement 36 - 35,00
 

„Polski Atlas Etnograficzny” / „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”

PAE / kom 1 Rolnictwo i hodowla, 15,00
PAE / kom 6 Wiedza i wierzenia ludowe, A. Lebeda, 2002 - 45,00
PAE / kom 7 Pomoc wzajemna, A. Drożdż, 2002 - 45,00 
PAE / kom 8 Zwyczaje i obrzędy weselne: od zalotów do ślubu cywilnego, część 1 - 50,00 
PAE / kom 8 Rola i znaczenie swata, A. Pieńczak, część 2 - 40,00 
PAE / kom 8 Zwyczaje i obrzędy weselne: współdzialanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu wesela, część 3 - 40,00 
PAE / kom 9 Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka, część 1 - 40,00  
 

„Prace Etnologiczne”

PE 10 Wieś środkowego i północnego Afganistanu, M. Gawęcki - 10,00 
PE 13 Górale Północnego Kamerunu, R. Vorbrich, Daba, 1989 - 10,00 
PE 14 Górale Atlasu marokańskiego, R. Vorbrich - 25,00 
PE 16 Ludy zamorskich lądów - 25,00
PE 17 Za trzecią kataraktą, M. Kurcz - 30,00 
PE 18 Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Ł. Kaczmarek - 25,00 
PE 19 Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci…, K. Kość - 30,00 
PE 20 Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo Dogonów i Kurumba, L. Buchalik - 25,00 
PE 21 Szamani i lamowie - 25,00 
PE 22 Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków, K. Mirgos, 2010 - 25,00 
PE 23 Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, W. Kuligowski (red.), 2010 - 12,00 
PE 24 Bracia Morawscy a kultury himalajskie, R. Beszterda, 2011 - 45,00
PE 25 Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów…, 2012 - 25,00 
PE 26 Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, 2012 - 20,00  
 

„Prace i Materiały Etnograficzne”

PIME 32 Święto i zabawa, odpusty parafialne na Górnym Śląsku, D. Świtała-Trybek, 2000 - 30,00 
PIME 37 Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera, M. Kujawska, Ł. Łuczaj, J. Sosnowska, P. Klepacki, 2016 - dodruk 65,00 
 

„Monografie biograficzne” 

MB Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, Z. Wójcik, 1997 - 15,00
 

Inne publikacje wydane poza seriami:

INNE Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka - badanie ... - 20,00 
INNE Polskie opisanie świata, katalog wystawy - 5,00 
INNE Adam Fischer, 2015 - 15,00 
INNE Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, A.W. Brzezińska, H. Czachowski, 2016 - 30,00 
INNE Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej. Digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, S. Skowron-Markowska (red.), 2016 - 20,00 
INNE Fotografia sto lat temu. Kolekcja fotograficzna w zbiorach Stanisława Poniatowskiego, M. Nowakowska (red.), 2016 - 15,00
 

 

Czasopisma:

„LUD”

LUD tomy od 39 za 1952 r. do 73 za 1990 r. – 10 zł (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie) 
LUD 75 rok wyd. 1992 - 15,00 
LUD 76 rok wyd. 1993 - 15,00
LUD 77 rok wyd. 1994 - 20,00
LUD 78 rok wyd. 1995 - 22,00 
LUD 79 rok wyd. 1995 – wersja angielskojęzyczna - 40,00
LUD 81 rok wyd. 1997 - 25,00
LUD 82 rok wyd. 1998 - 25,00 
LUD 83 rok wyd. 1999 - 30,00 
LUD 84 rok wyd. 2000 - 25,00 
LUD 85 rok wyd. 2001 - 35,00 
LUD 86 rok wyd. 2002 - 35,00  
LUD 87 rok wyd. 2003 - 35,00 
LUD 88 rok wyd. 2004 - 35,00 
LUD 89 rok wyd. 2005 - 35,00 
LUD 90 rok wyd. 2006 - 35,00 
LUD 91 rok wyd. 2007 - 35,00 
LUD 92 rok wyd. 2008 - 35,00  
LUD 93 rok wyd. 2009 - 35,00 
LUD 94 rok wyd. 2010 - 35,00 
LUD 95 rok wyd. 2011 - 35,00 
LUD 96 rok wyd. 2012 - 35,00 
LUD 97 rok wyd. 2013 - 35,00 
LUD 98 rok wyd. 2014 - 35,00 
LUD 99 rok wyd. 2015 - 35,00
LUD 100 rok. wyd. 2016 - 35,00 
 

Od roku 2017 LUD ukazuje się wyłącznie online na Akademickiej Platformie Czasopism

„Literatura ludowa”

LL numery pojedyncze z lat 1957-2001 – 5 zł/egz (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)
LL numery podwójne z lat 1957-2001 – 10 zł/egz (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie) 
LL numery od 2002: pojedyncze – 8 zł/egz, podwójne - 16 zł/egz 


LL 1/15 - 8,00
LL 2/15 - 8,00 
LL 3/15 - 8,00 
LL 4-5/15 - 16,00 
LL 6/15 - 8,00 
LL 1/16 - 8,00 
LL 2/16 - 8,00 
LL 3/16 - 8,00 
LL 4-5/16 - 16,00 
LL 6/16 - 8,00 
 

Od roku 2017 LL ukazuje się wyłącznie online na Akademickiej Platformie Czasopism

„ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE”

ŁSE Tomy od 16 za 1974 r. do 32 za 1993 r. – 10,00 (o dostępność pytać mailowo lub telefonicznie)
ŁSE 38 rok 2000, Miejsca wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, G. Karpińska - 25,00
ŁSE 40 rok 2001, Ludowe obrazy miasta. Inspiracje Bystroniowskie, R. Dzięcielski - 25,00 
ŁSE 41 rok 2002, Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja, B. Kopczyńska-Jaworska - 25,00
ŁSE 43 rok 2004, Codzienne i niecodzienne. O wspólnotowości w realiach dzisiejszej Łodzi - 25,00  
ŁSE 45 rok 2006; Polacy w Uzbekistanie, E. Jagiełło - 25,00
ŁSE 46 rok 2007, Miejsca biesiadne. Co o nich opowiada antropolog - 25,00  
ŁSE 47 rok 2008, Ogłoszenia matrymonialne - 25,00 
ŁSE 48 rok 2009, Sybiracy: Wspólnota, pamięć, narracja; A. Rzepkowska - 25,00 
ŁSE 49 rok 2010, Etyczne problemy badań antropologicznych - 25,00 
ŁSE 50 rok 2011, Wokół społeczności wiejskiej - 25,00 
ŁSE 51 rok 2012, Antropolog w mieście i o mieście - 25,00 
ŁSE 52 rok 2013, Bałuckie chronotopy… - 25,00
ŁSE 53 rok 2014, Zwrot ku zaangażowaniu - 25,00 
 

Od 2015 r. ŁSE ukazują się jedynie w wersji elektronicznej w wolnym dostępie na stronie www czasopisma oraz na Akademickiej Platformie Czasopism

 

"ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ" 

ZWAM ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej w wolnym dostępie na stronie www czasopisma oraz na Akademickiej Platformie Czasopism

Wydawnictwa oddziałów:

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu

Z trzeciego brzegu Wisły. Szkice z antropologii Torunia, red. H. Czachowski, O. Kwiatkowska, A. Mianecki, A. Trapszyc, Toruń 2007 - 15,00 
Do Torunia kupić kunia, red. H. Czachowski, A. Mianecki, Toruń 2008 - 15,00
Toruń tam i z powrotem. Szkice z antropologii miasta, red. A. Trapszyc, V. Wróblewska, Toruń 2011 - 15,00 
Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, red. Marcin Lutomierski, Toruń 2014- 20,00 

 

This service utilizes cookies in accordance with your browser setting.